ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ

Βαθμολογία

ZPD 16
ΛΑΚΗΔΕΣ 12
ΣΙΒΙΛΙΑΚΟΣ 12
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 9
ΑΖΑΞ 7
EVERTON 4
SICAREOS 4
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΚΟΥΒΑΝΟΙ 3
ΧΟΝΤΡΑΔΙΑ 1
MANGO 1
ΑΜΠΑΛΩΝΥΜΟΙ 0
ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ 0
Teams Score League
ΑΜΠΑΛΩΝΥΜΟΙ vs ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 1 – 7 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ZPD vs ΑΖΑΞ 7 – 2 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΛΑΚΗΔΕΣ vs ΑΜΠΑΛΩΝΥΜΟΙ 8 – 3 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΣΙΒΙΛΙΑΚΟΣ vs EVERTON 4 – 5 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ZPD vs ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 10 – 7 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΛΑΚΗΔΕΣ vs ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΚΟΥΒΑΝΟΙ 9 – 3 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΑΜΠΑΛΩΝΥΜΟΙ vs ΑΖΑΞ 2 – 7 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
EVERTON vs ΧΟΝΤΡΑΔΙΑ 7 – 7 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ZPD vs ΛΑΚΗΔΕΣ 8 – 3 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΑΖΑΞ vs ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΚΟΥΒΑΝΟΙ 5 – 3 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
MANGO vs ΣΙΒΙΛΙΑΚΟΣ 3 – 7 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
SICAREOS vs ΑΜΠΑΛΩΝΥΜΟΙ 5 – 1 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ZPD vs ΑΜΠΑΛΩΝΥΜΟΙ 5 – 1 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΛΑΚΗΔΕΣ vs ΣΙΒΙΛΙΑΚΟΣ 3 – 9 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΑΖΑΞ vs SICAREOS 1 – 1 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ vs ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΚΟΥΒΑΝΟΙ 13 – 6 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ vs MANGO 9 – 8 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΚΟΥΒΑΝΟΙ vs ΑΜΠΑΛΩΝΥΜΟΙ 13 – 7 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΑΖΑΞ vs ΛΑΚΗΔΕΣ 2 – 4 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ZPD vs SICAREOS 7 – 2 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΧΟΝΤΡΑΔΙΑ vs ΣΙΒΙΛΙΑΚΟΣ 3 – 5 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
MANGO vs ZPD 5 – 5 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΣΙΒΙΛΙΑΚΟΣ vs ΑΖΑΞ 4 – 1 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΛΑΚΗΔΕΣ vs ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ 14 – 3 Πρωτάθλημα Τρίτης (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)