ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Βαθμολογία

ΑΜΠΑΛΟΙ 9
ΣΒΙΛΙΑΚΟΣ 9
ΡΕΑΛ ΓΚΟΛΙΕΔΑΔ 9
LOS ILISIENTOS 9
NAPOLI 6
ΠΑΦΟΣ 6
BAD BOYS 6
TELCON 3
VENCIA 3
FF 1
ΑΜΠΕΛΟΓΚΥΖΙ 0
AMETANOHTOI 0
ABALADOR 0
Teams Score League
BAD BOYS vs ΑΜΠΑΛΟΙ 7 – 3 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΣΙΒΙΛΙΑΚΟΣ vs ΑΜΠΕΛΟΓΚΥΖΙ 11 – 1 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΡΕΑΛ ΓΚΟΛΙΕΔΑΔ vs ΑΜΠΕΛΟΓΚΥΖΙ 13 – 1 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
BAD BOYS vs FF 6 – 5 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
TELCON vs ΡΕΑΛ ΓΚΟΛΙΕΔΑΔ 0 – 10 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΡΕΑΛ ΓΚΟΛΙΕΔΑΔ vs ΑΜΠΑΛΟΙ 2 – 4 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
NAPOLI vs FF 9 – 9 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
TELCON vs VENCIA 11 – 7 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΑΜΠΑΛΟΙ vs VENCIA 3 – 1 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΣΙΒΙΛΙΑΚΟΣ vs TELCON 9 – 5 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΑΜΠΕΛΟΓΚΥΖΙ vs LOS ILISIENTOS 6 – 10 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΡΕΑΛ ΓΚΟΛΙΕΔΑΔ vs ΠΑΦΟΣ 3 – 10 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
FF vs LOS ILISIENTOS 6 – 10 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
NAPOLI vs TELCON 7 – 4 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
VENCIA vs ΑΜΠΕΛΟΓΚΥΖΙ 5 – 1 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΠΑΦΟΣ vs ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ 10 – 3 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΣΙΒΙΛΙΑΚΟΣ vs ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ 9 – 3 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΑΜΠΑΛΟΙ vs TELCON 6 – 5 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΡΕΑΛ ΓΚΟΛΙΕΔΑΔ vs ABALADOR 13 – 2 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΑΜΠΕΛΟΓΚΥΖΙ vs NAPOLI 5 – 9 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ vs LOS ILISIENTOS 6 – 10 Πρωτάθλημα Παρασκευής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)