ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Βαθμολογία

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 13
ΠΑΠΕΙ 10
ΠΑΦΟΣ 9
SIX PACK 6
LOS BOSTEROS 6
ΣΚΑΡΙΩΤΕΣ 6
ORIGINAL 6
ΤΙΚ ΤΑΚ 4
ΙΛΙΣΙΑ 3
ΣΠΟΡΙΑ 3
EL GRAFFICO 3
ΝΤΟΥΜΑΝΙΑ 1
MANGO 0
ΠΑΠΟΥΔΙΑ 0
Teams Score League
SIX PACK vs ΙΛΙΣΙΑ 5 – 4 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΙΛΙΣΙΑ vs ΚΑΣΤΑΝΙΑ 4 – 9 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΤΙΚ ΤΑΚ vs SIX PACK 8 – 5 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΣΠΟΡΙΑ vs ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3 – 9 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
LOS BOSTEROS vs ΤΙΚ ΤΑΚ 9 – 4 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΙΛΙΣΙΑ vs MARGO 9 – 4 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
SIX PACK vs ΠΑΦΟΣ 3 – 8 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΣΚΑΡΙΩΤΕΣ vs ΠΑΠΟΥΔΙΑ 5 – 4 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΚΑΣΤΑΝΙΑ vs ΠΑΠΕΙ 3 – 3 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΣΠΟΡΙΑ vs MARGO 3 – 0 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΙΛΙΣΙΑ vs ORIGINAL 3 – 6 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΠΑΦΟΣ vs ΣΚΑΡΙΩΤΕΣ 10 – 4 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
LOS BOSTEROS vs ΤΙΚ ΤΑΚ 4 – 2 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
SIX PACK vs ΠΑΠΕΙ 6 – 11 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΣΠΟΡΙΑ vs EL GRAFFICO 4 – 8 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΙΛΙΣΙΑ vs ΚΑΣΤΑΝΙΑ 5 – 6 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΠΑΠΕΙ vs ORIGINAL 6 – 5 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΝΤΟΥΜΑΝΙΑ vs ΤΙΚ ΤΑΚ 7 – 7 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
SIX PACK vs ΣΠΟΡΙΑ 3 – 1 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΠΑΦΟΣ vs ΣΠΟΡΙΑ 9 – 0 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ORIGINAL vs ΤΙΚ ΤΑΚ 5 – 3 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
LOS BOSTEROS vs ΣΚΑΡΙΩΤΕΣ 3 – 4 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΠΑΠΟΥΔΙΑ vs ΠΑΠΕΙ 2 – 8 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)
ΚΑΣΤΑΝΙΑ vs ΝΤΟΥΜΑΝΙΑ 11 – 1 Πρωτάθλημα Δευτέρας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡ.)